Wellness Centrum Svaté Pole 41 263 01 Dobříš     

Valorizace plateb za státní pojištěnce

zdn.cz | 27. 5. 2015 | Rubrika: Archiv | Strana: - | Autor: klu | Téma: Zdravotnictví a medicína

Ministerstvo zdravotnictví odeslalo v polovině dubna do vnitřního připomínkového řízení návrh nařízení vlády, kterým se s účinností od 1. 1. 2016 zvyšuje platba za státní pojištěnce ze stávajících 845 na 904 korun. Proti je ministerstvo financí, podle nějž navýšení jen prohloubí deficit a oddálí systémové změny. Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček očekává, že návrh by mohla vláda schválit do konce června.

Doplatit lékařům a sestrám

„Je nutné si uvědomit, že suma, kterou stát platí za státní pojištěnce, je nejnižší kategorií pojistného. I osoba, která nemá žádné příjmy, platí pojistné ve výši 1242 Kč, tedy skoro o polovinu více. Na druhou stranu jsou státní pojištěnci kategorií, která čerpá významně více péče, než kolik za ni stát do systému odvádí. Tím, že byla pravidelná valorizace zrušena, přišlo zdravotnictví jen od roku 2011 o zhruba 19 miliard korun. Navrhované navýšení tuto ztrátu v žádném případě nepokryje celou. Uvědomme si, že přes veškeré úspory, které hledáme uvnitř systému, se například tolik potřebné další zvyšování platů zdravotníků bez navýšení platby za státní pojištěnce prakticky nedá realizovat,“ připomněl ministr Němeček. Zvýšení odvodů za státní pojištěnce by mělo do systému zdravotního pojištění přinést zhruba 4,2 miliardy korun. Jak ministr Němeček řekl, navrhl navýšení zejména proto, že ČR začíná mít významný problém se zajištěním zdravotnického personálu - sester i lékařů. „Musíme konkurovat výrazně bohatším západním zemím. Pokud chceme pokračovat v navyšování platů, tak se bez navyšování odvodů za státní pojištěnce neobejdeme,“ uvedl ministr zdravotnictví. „Zdravotnická zařízení unisono hlásí, že zaznamenávají čím dál více odchodů sester do zahraničí, kde jsou lépe zaplacené. Abychom mohli tento trend alespoň zbrzdit, musíme v navyšování platů zdravotnického personálu pokračovat. V českých nemocnicích je 600 neobsazených sesterských míst,“ varoval Svatopluk Němeček.

MF: valorizace jen zvýší deficit

Proti navýšení stojí ministr financí Andrej Babiš (ANO), který se domnívá, že prostředky na zvýšení platů sester a lékařů lze zajistit zefektivněním systému zdravotnictví, aniž by byly platby za státní pojištěnce valorizovány. Jak uvedl mluvčí ministerstva financí Radek Ležatka, úřad nepovažuje české zdravotnictví za zásadně podfinancované a lze v něm najít významné úspory. „Valorizace plateb za státní pojištěnce tak, jak je navrhovaná ministerstvem zdravotnictví či Českou lékařskou komorou, není koncepční, ale bude znamenat pouze navyšování výdajů ze státního rozpočtu a tím prohlubování deficitu. Toto nepřinese zdravotnictví dlouhodobou stabilitu, ale jen uměle oddálí potřebu strukturálních změn,“ uvedl v reakci na předložení návrhu ze strany MZ mluvčí Ležatka.

Každoroční navýšení

Jenže podle ministerstva zdravotnictví je nyní situace resortu po ekonomické stránce stabilizovaná. „Výsledky všech úsporných opatření jsou používány k tomu, aby se pojištěncům dostala péče na náležité odborné úrovni, odpovídající moderním trendům. Stárnutí populace a pokrok v medicíně ale s sebou nesou pro zdravotnictví stále vyšší náklady,“ uvedlo na svou obranu ministerstvo, které navíc argumentuje tím, že záměr valorizace je uveden v koaliční smlouvě, pod níž jsou podepsány jak ČSSD, tak ANO. „Stále platí programové prohlášení vlády, koaliční dohoda a všechny koaliční strany si přejí, abychom tady měli kvalifikované lékaře a sestry. To bez zvyšování platů nejde a to není možné bez zvyšování odvodů za státní pojištěnce. Je věcí koalice, aby o tom, s vědomím odpovědnosti za české zdravotnictví, jednala,“ odpověděl Svatopluk Němeček na dotaz, zda prosadí navýšení u koaličních partnerů, zejména ministra financí Babiše. Spor nad koaliční smlouvou je nyní očekáván nejen ve vládě, která jej nyní začne projednávat. Jednat by o něm měla také koaliční rada. Ministr Němeček navíc nyní připravuje návrh zákona, kterým by se valorizace plateb za státní pojištěnce děla pravidelně. Dle legislativního plánu vlády ji chce předložit ve druhé polovině roku 2015. Vzhledem k délce legislativního procesu počítá s tím, že pravidelný valorizační mechanismus by platil od 1. 1. 2017.

 

Odkazy přátel v nemoci