Wellness Centrum Svaté Pole 41 263 01 Dobříš     

13/ Vím, že existují moderní alternativy warfarinu

13/ Vím, že existují moderní alternativy warfarinu, ale lékař mi je odmítá předepsat, protože nesplňuji podmínky stanovené zdravotní pojišťovnou. Je možné nový lék získat i v takovém případě?

 

Odp. Ano, je. V případě, že pacient nesplňuje podmínky stanovené zdravotní pojišťovnou pro úhradu léčiva z prostředků veřejného zdravotního pojištění, může lékař takový přípravek pacientovi přesto předepsat. Nemocný si však musí léčivo uhradit v plné výši. Nové antikoagulační přípravky patří k léčivům relativně nákladnějším, ale v případě úhrady nemocným je lze předepsat jako alternativu warfarinu vždy.

 

Zpět

Odkazy přátel v nemoci