Wellness Centrum Svaté Pole 41 263 01 Dobříš     

9/ Které z léků, při nutnosti souběžné medikace, zásadně hladinu NOAC zvyšují?

9/ Které z léků, při nutnosti souběžné medikace, zásadně hladinu NOAC zvyšují?

 

Odp. Některé léky, ovlivňující míru vstřebávání nebo degradaci antikoagulancia v játrech, mohou hladinu zvýšit nebo snížit. Vzhledem k tomu, že se nejedná o léky běžně prodávané pro banální obtíže, je na lékařích, aby tuto souběžnou medikaci event. zohlednili v dávkování. Na straně pacienta je vždy povinnost, aby hlásil, že některý z léků „na ovlivnění srážení krve“ užívá.

Zpět

Odkazy přátel v nemoci