Wellness Centrum Svaté Pole 41 263 01 Dobříš     

11/ Užíval jsem warfarin, protože trpím fibrilací síní. Při této léčbě jsem dostal CMP. Jaké jsou teď pro mě další možnosti léčby?

11/ Užíval jsem warfarin, protože trpím fibrilací síní. Při této léčbě jsem dostal CMP. Jaké jsou teď pro mě další možnosti léčby?

Odp.: Prodělaná CMP při léčbě warfarinem je zpravidla důsledkem jeho nedostatečného účinku (v případě krvácivé CMP může jít naopak o nadměrné protisrážlivé působení - důležitým údajem je také hodnota INR v době příhody). V těchto případech je vždy vhodné zvážit nahrazení warfarinu některým ze skupiny nových protisrážlivých léků (NOAC).

Zpět

Odkazy přátel v nemoci