Wellness Centrum Svaté Pole 41 263 01 Dobříš     

Jak poznat cévní mozkovou příhodu

Obrázek uživatele ictus
Ve většině případů, symptomy CMP ovlivní jednu stranu těla. Čím dříve se podaří rozpoznat mozkovou příhodu, dopravit pacienta k lékaři a zahájit léčbu, tím je větší šance, že po prodělané CMP nevznikne trvalé postižení. CMP je akutní stav, který vyžaduje okamžitou lékařskou péči!

Během prvních 24 hodin od vzniku příznaků nemůže laik s jistotou stanovit, zda jde o CMP či TIA. I v případě TIA mohou příznaky upozornit na skrytý problém v mozkovém krevním toku, který, je-li ponechán, bez povšimnutí, může vést ke vzniku CMP. Proto nikdy neváhejte s vyhledáním lékaře.

Cévní mozková příhoda se projevuje:

  • slabostí
  • ztrátou citlivosti tváře nebo končetiny („mravenčení“), neschopností dobře je ovládat
  • zmateností, dezorientací, poruchou vnímání (problémy mluvit a někdy i rozumět)
  • potíží s chůzí, rovnováhou a vůbec s pohybem, pocitem závratě
  • problémy se smysly (teplo, dotek, bolest, rozmazané vidění)
  • náhlou bolestí hlavy, někdy ztuhnutím krku
  • neovládáním jedné z končetin (vypadávají věci z ruky)

První pomoc

Při vědomí postiženého

Při podezření na mrtvici u postiženého okamžitě zavádíme protišoková opatření. Pokud je dotyčný při vědomí, uložíme ho do polohy při mozkolebních poraněních,

první pomoc 1

V bezvědomí

V bezvědomí zavádíme stabilizovanou polohu: Klekneme si k boku postiženého. Dolní končetinu postiženému (tu, která je k nám blíže) pokrčme v koleni.

první pomoc 2

Horní končetinu (opět bližší k nám) zasuneme pod hýždě postiženého, můžeme si pomoci tím, že zatlačíme na pokrčené koleno směrem od sebe, tak jakoby nadzvedneme jednu hýždi.

první pomoc 3

Dále položíme horní končetinu, která je od nás vzdálenější, přes břicho postiženého a tahem za rameno této ruky převalíme pacienta na bok. Pomáháme si při tom druhou rukou, kterou pokrčené koleno tlačíme bokem k zemi.

první pomoc 4

Po převalení zkontrolujeme, jestli má pacient spodní rameno za sebou a neleží si na něm, měl by totiž ležet spíše na prsu. Dále tlakem na bradu a čelo vytvoříme co největší záklon hlavy a tvář položíme na hřbet ruky, která je dlaní k zemi, aby nedošlo ke vdechnutí případných zvratků. Hlava je tak podložena vlastní rukou a stabilizovaná.

první pomoc 5 první pomoc 6

Nepodávávejte žádné léky! Můžete chladit hlavu postiženého.

Důležité je nepodceňovat příznaky a ihned zavolat ZSS na lince 155.

převzato z:


CSCNSJ