Wellness Centrum Svaté Pole 41 263 01 Dobříš     

Stal se z vás pacient

Obrázek uživatele ictus

Několik nevyžádaných rad, jak účelnou komunikací dosáhnout nejlepší možné péče dle vašich práv..

1) Jste zaskočeni náhle vzniklou situací, jakým je sdělení diagnozy. Nenechte s sebou manipulovat.Pokud nejste v přímém ohrožení života, kdy jde o vteřiny a minuty VEZMÉTE SI ĆAS NA PROMYŚLENOU, NIC NEPODEPISUJTE sdělte, že se chcete nejdříve spojit s rodinou, s partnerem. Využijte možnosti sehnat si co nejvíce informací o tom, co vám bylo sděleno, o možnostech, přístupech, konzultujte, kde se dá, atd...

2) Dle etického kodexu máte právo vy i vaši rodinní příslušníci na ohleduplné a citlivé sdělování informací. Nenechte si upírat svou důstojnost a nesmiřte se s předáváním kusých informací lékaři na chodbě, před otevřenými dveřmi pokojů plných pacientů a jejich návštěv. OZVĚTE SE! Na oddělení jsou sesterny, lékařské pokoje, vyšetřovny, které se dají využít.

3) Nepředpokládejte mylně, že každý lékař dělá automaticky to, co je pro VÁS to nejlepší. Lékař dělá to, co dělal pro xxxxxx pacientů před vámi..PTEJTE SE! DOTAZUJTE SE! napište si otázky třeba i písemně( bude na vás během hovoru vyvíjen tlak, za účelem dotazování ukončit ( nemám jenom vás, mám ještě spoustu papírů...atd) Ptejte se tak dlouho, dokud vám opravdu nebude vše jasné a pochopitelné ( není vaší povinností rozumět latinským výrazům a lékařské terminologii) Ptejte se i proč se po léku cítíte tak a proč onak.Uvědomte si, že změníte přístup lékaře i k dalším xxxx pacientům, kteří přijdou po vás. Svoje otázky formulujte jasně a stručně, NEZDUVODŇUJTE... (Ptám se protože mi někdo řekl, že u něj to probíhalo- špatně. Ptám se protože mám právo to vědět-dobře) Ideální pacient pro lékaře ve velké české nemocnici : Vše je mu hned jasné, na nic se zbytečně neptá, nezdržuje. Okamžitě poslechne na slovo. Má příbuzné jen takové, kterého včas přivezou a na první signál zase naloží a odvezou domů.Snáší, že se o něm hovoří i před ním jako VO NĚM. Kéž by šlo pracovat jen "s masem"Bohatě by nám stačilo kdyby se do naší péče dostaly jen příslušné orgány. Zbytek nás nezajímá. Ideální pacient pro ošetřující personál ve velké české nemocnici: Je naprosto soběstačný.Když ne, má rodinu, která nahradí 50% naší práce.Sní a vypije bez řečí vše co mu předložíme, a to ještě tehdy, kdy se nám to hodí. Nezvoní na nás, nic nepožaduje, neobtěžuje. Příbuzní za námi nechodí. Žádosti, jako např. zákaz sdělování informací po telefonu nás obtěžují. Obtěžuje nás obtěžovat doktora, když jsme pacientem obtěžováni, že VON má pořád bolesti

4) Pokud očekáváte závažné sdělení ODMÍTNĚTE SDĚLOVÁNÍ INFORMACÍ PO TELEFONU. Nemůžete tušit, obzvláště pokud uvedete číslo mobilního telefonu, při jaké činnosti a v jaké situaci vás zpráva zastihne.Řízení motorového vozidla, umývání oken, práce ve výškách, uprostřed dílny plné běžících strojů.....atd.Nešetrné sdělení (vlastní zkušenost s FN Motol - vona vám ta histologie vyšla nějak divně, úplně jinak, než nám to tady obvykle vychází...) vám a vaším blízkým zasáhne psychiku velmi závažně.Osoba, která se tohoto DOPUSTÍ vás ještě přímo OHROŹUJE NA ŹIVOTÉ. Jediný a správný postup je - máme výsledky, pro sdělení se dostavte....na....ke....... Pokud k tomuto dojde OZVĚTE SE, STĚŽUJTE SI. Je potřeba sdělit "vaše jednání bylo neetické" hlavně osobě, která se tohoto dopustila, popř. nadřízenému této osoby, stížnosti na ministerstvu zdravotnictví se většinou naprosto minou účinkem.

5) Pokud jdete pro výsledky, vždy si s sebou vezměte osobu blízkou a trvejte, že tato osoba půjde s vámi DOVNITŘ. Ve světě jev naprosto běžný, u nás lékaři nepreferovaný. Proč? viz vše co už jsem napsala výše...

6) Zásadně lékaře a ošetřující personál NELITUJTE. Nenavádím vás, aby jste zbytečně personál proháněli, ale nezazvonit na sestru, pokud mám bolesti, protože jsou svátky, ony toho mají moc, nechci obtěžovat...atd. JE HLOUPOST, na kterou doplatíte jen VY. Uvědomte si, že sestry, lékaře nikdo nenutil vybrat si toto povolání, nastoupit právě v této nemocnici a na tomto oddělení. Jsou kompenzováni finančně, náhradními volny atd.

7) NEODMÍTEJTE LÉKY PROTI BOLESTI, naopak si o ně i řekněte, obzvláště při propouštění do domácí péče.I když vás právě teď nic nebolí, převozem, rozrušením atd. se může bolest ozvat, a ne každý máme vhodný lék doma k dispozici. Bolest vyčerpává a hojení rozhodně neurychluje,naopak. 8) NEODMÍTEJTE LÉKY NA UKLIDNĚNÍ, antidepresiva pokud opravdu úzkosti, strach a deprese máte...tělo se potřebuje soustředit a napínat všechny svoje síly na uzdravení, psychické stavy vyčerpávají tělesnou sílu a zbytečným "hrdinstvím"si stavíte do cesty za uzdravením překážky.. Uvědomuji si, že tímto křivdím i spoustě úžasných vyjímek, předem se vám i jim za toto omlouvám.

Veškeré připomínky, kritiky, dotazy, doplňky a vše jiné, co byste mi chtěli osobně sdělit - mgr.Ivana Šemberová