Wellness Centrum Svaté Pole 41 263 01 Dobříš     

14/ Nové antikoagulační přípravky jsou významně bezpečnější

14/ Nové antikoagulační přípravky jsou významně bezpečnější než warfarin. Znamená to, že při jejich užívání není zvýšené riziko krvácivých komplikací?

 

Odp. Bohužel ne. Přestože nové antikoagulační léky mají skutečně lepší bezpečnostní profil ve srovnání s warfarinem při zachované účinnosti, stále musí pacient počítat s možností zvýšeného krvácení při poraněních nebo drobných operacích a vzácně se mohou vyskytnout i krvácení např. do zažívacího traktu nebo do močových cest. Je třeba si uvědomit, že nové antikoagulační přípravky prodlužují srážlivost a proto i při jejich užívání musíme s možností krvácivých komplikací počítat.

Zpět

Odkazy přátel v nemoci