Wellness Centrum Svaté Pole 41 263 01 Dobříš     

15/ Je pravda, že při užívání léku z antikoagulačních přípravků nemusím chodit

15/ Je pravda, že při užívání léku ze skupiny nových antikoagulačních přípravků nemusím chodit na kontroly k lékaři?

 

Odp. Nové antikoagulační léky nevyžadují pravidelné kontroly účinnosti a úpravy dávky jako warfarin a tento typ kontrol tedy skutečně odpadá. Pacient užívající takový lék však nadále musí být pod lékařským dozorem – léčiva s antikoagulačním (protisrážlivým) účinkem se podávají při určitých onemocněních, které vyžadují pravidelné kontroly. Navíc je třeba monitorovat případné nežádoucí účinky. Četnost kontrol u stabilizovaných pacientů však bude nižší ve srovnání s nezbytnými kontrolami účinnosti warfarinu a užívání nových antikoagulačních přípravků je skutečně pohodlnější.

 

Zpět

Odkazy přátel v nemoci