Wellness Centrum Svaté Pole 41 263 01 Dobříš     

Co to vlastně CMP je?

Obrázek uživatele ictus

Ictus, Iktus, mozkový infarkt a mozková mrtvice jsou různé názvy pro stejnou nemoc.

CMP - Cévní Mozková Příhoda

může mít různé příčiny, ale následky jsou stejné. Nemocný má zasaženou menší nebo větší část mozku, a to poznamená jeho další život.

Lidé, kteří se ještě ve svém okolí nesetkali zblízka s touto nemocí, si ani nedokáží uvědomit, že se jedná v ČR o 30.000 nových případů ročně. To je například město velikosti Příbrami včetně novorozenců. Pokud se setkáme s lidmi motoricky postiženými, s potížemi komunikovat, o berlích nebo na vozíčku, máme tendenci propadnout představě, že se tak již narodili, nebo se stali obětí úrazu. Jenže jejich velká část je postižena právě mozkovou příhodou a ještě před několika málo lety aktivně pracovali, sportovali, žili naplno. A to jsou ještě ti šťastnější z nich, kteří se dostanou vlastní silou na ulici. Hodně jich nemoc zavřela v bytech a léčebnách. Orientace na výkon, životní tempo, permanentní stress a nevhodná životospráva je jedním z faktorů, proč se snižuje věková hranice lidí postižených mozkovou mrtvicí.

Proč a jak pomoci ?

Naším cílem je vrátit lidí postižené CMP do běžného života. Umožnit jim, aby si byli zase schopni zajišťovat základní osobní potřeby, aby mohli snižovat svoji závislost na cizí péči a měli šanci na zlepšení kvality svého života. Statistika je neúprosná, a pokud již ve svém okolí nemáte zkušenost s následky CMP, pak je to bohužel jen otázka času, kdy budete postaveni před skutečnost, že někdo z Vašich blízkých bude potřebovat odbornou pomoc. Může to být děda, babička, táta, máma, ale i partner, dítě, blízký známý. Naše zdravotnictví dokáže zajistit první pomoc a účinnou léčbu. Ale potíže nastávají v okamžiku potřeby účinné rehabilitace, následné péče, pomoci při návratu do společnosti.

A to je právě oblast, které se úspěšně věnujeme. Dokážeme u postižených zlepšit nejen jejich dovednosti a pohybové možnosti, ale hlavně jim vracet sebevědomí a ukázat jim, že existuje cesta ke kvalitnímu a aktivnímu životu. Zároveň poskytujeme informační servis pro partnery a příbuzné, ti pak mají možnost lépe pochopit potřeby postižených a zvládat svoji novou roli v jejich životě. Naše úspěšnost je založena na tom, že my sami, kdo vedeme neziskovou organizaci ICTUS o.p.s., jsme prošli touto náročnou životní situací. Odbornost lékařů, kteří s námi spolupracují, doplňujeme osobní zkušeností.

Na tyto naše aktivity potřebujeme finanční prostředky.

Zvažte prosím své možnosti rozdělit se s námi o pomoc pro lidi postižené CMP. Pomozte nám pravidelným peněžním příspěvkem formou trvalého příkazu na náš účet. Každá částka je vítána a bude využita pro nemocné a jejich naději na zlepšení stavu po CMP. I malé částky Vaší podpory, které se však pravidelně opakují, nám umožní plánování a uskutečnění rehabilitačních pobytů pro postižené CMP, organizovat cvičení a podporu pro šanci na lepší život.

Číslo konta je

Na požádání Vám vystavíme daňový doklad o přijetí finančního daru.

Děkujeme za Vaši podporu a přejeme, aby Vaše osobní zkušenost s CMP byla co nejmenší!

Jan Dohnálek