Wellness Centrum Svaté Pole 41 263 01 Dobříš     

Astigmatismus

Ačkoli tato refrakční vada snižuje zrakovou ostrost a znemožňuje rozeznávání různých detailů, často o ní vůbec nevíme.

Tato vada je způsobena asymetrickým zakřivením rohovky nebo méně často zakřivením přirozených nitroočních čoček. Zdravá rohovka má pravidelný tvar, je hladká a světlo, které přes ni prochází, se tak lomí ve všech směrech a rovinách stejně. Při astigmatismu je lomivá plocha oka v jedné rovině více zakřivená než v rovině na ni kolmé. Světlo dopadající na místa s větším zakřivením se pak lomí jiným způsobem než v místech s menším zakřivením. A tak místo toho, aby se paprsky světla ze všech směrů spojily do jednoho ohniska na sítnici, vzájemně se míjí a na sítnici se potom projeví jako různě velké a zakřivené plošky. Nepravidelné zakřivení tak způsobuje nerovnoměrné zaostření, vnímaný obraz může být v jedné rovině rozmazaný, zatímco v druhé rovině ostrý. Vnímání takového obrazu je nepříjemné a znemožňuje kvalitní vidění.

Nekorigovaný astigmatismus je proto často doprovázen únavou a bolestmi hlavy, pálením a řezáním očí i poklesem výkonnosti. Typické je také přivírání víček při pohledu do dálky nebo natáčení hlavy do určitého směru. Při astigmatismu je také časté zhoršené vnímání kontrastů. 

Astigmatismus (tzv. cylindrická oční vada) je ve většině případů vrozený. Nízký stupeň se objevuje u většiny lidí, neboť rohovka není téměř nikdy absolutně pravidelně zakřivená, nezpůsobuje ale žádné potíže a proto nevyžaduje žádnou korekci. Vyšší stupeň astigmatismu je však třeba řešit a korigovat. V některých případech se astigmatismus může objevit až v dospělosti, například v souvislosti s některými očními onemocněními – nezánětlivá i zánětlivá onemocnění rohovky, může se objevit po úraze či operacích rohovky atp.

Astigmatismus velmi často doprovází jinou refrakční vadu – vyskytuje se často společně s krátkozrakostí nebo dalekozrakostí. Astigmatismus může být různě velký, jeho stupeň určí lékař na základě očního vyšetření, přičemž velikost vady se udává v tzv. cylindrických dioptriích, které doplňuje údaj o počtu úhlových stupňů osy. Tyto údaje jsou důležité pro následnou a správnou korekci astigmatismu.

Převzato z https://www.neovize.cz/jake-jsou-ocni-vady-a-onemocneni/astigmatismus/

Od mala jsem na levé oko pro silný astigmatismus prakticky neviděl a bylo to spojeno nošením brýlí s vysokými dioptriemi. Vždy, když jsem se na možnost operace dotazoval, mi odpověděli, že nemám šanci. Celý život mne to trápilo. Pak přišly i druhé brýle nablízko. Ani se mě neptejte, kolik to za ty roky stálo, hrůza.

V poslední době jsem stále hůř a hůř jsem viděl. A bylo mi řečeno, že je to počínající šedý zákal.

Co je to šedý zákal

Šedý zákal – toto sousloví slyšel již určitě každý z nás. Šedý zákal se projevuje snížením kvality vidění – vnímaný obraz nám doslova začne překrývat šedý závoj, který postupně může tmavnout a postižený tak může přestat i vidět.

V každém případě se jedná o přirozený proces stárnutí našeho oka, přesněji naší čočky. Čočka se začne zakalovat a tak propouští stále méně světla na sítnice, kde je vytvářen obraz.

Nejčastěji se objevuje po 65 věku života, ale může se také objevit až v osmdesáti. Udává se ale, že po 75. roce života je tímto onemocněním postiženo více než 75% populace.

 Převzato z https://www.neovize.cz/jake-jsou-ocni-vady-a-onemocneni/sedy-zakal/

Objednal jsem se na oční klinice, odkud jsem ale odešel velmi nespokojen kvůli neprofesionálnímu přístupu.

Začal jsem žhavit „dráty“. Během odpoledne jsem se objednal na kliniku LEXUM, termín prohlídky byl za šest týdnů. Všechno šlo jako po drátkách. Jednotlivé procedury a posezení s MUDr. Brožkovou, která mi vše vysvětlila. Závěr byl jasný odstranění šedého zákalu a srovnání Astigmatismu, alespoň na velkou vzdálenost.

Samozřejmě dlouhá čekací doba, protože se musí vyrobit čočky přímo na mne. Člověk rád počká, když má naději.

První operace levého oka  byla provedená 10.9.2018. Operaci provedl MUDr. Martin Fučík,  primář operačních sálů a glaukomového centra na klinice Lexum v Praze

A výsledek? Nadšení! Před operací jsem nepřečetl nic a po operaci jsem přečetl až čtyři řádky. Bezvadný výsledek.

 

Na druhou operaci pravého oka jsem šel klidný, byla za týden, 17.9.2018

Opět mě operoval MUDr. Martin Fučík

Senzace, nádhera, svět se směje a já taky. Druhý den jsem byl na kontrole. Před operací jsem bez brýlí přečetl dva řádky, maximálně tři. Jeden den po operaci za stejných podmínek už čtu vše. Senzace, já vidím tak, jako nikdy předtím!

Musím poděkovat panu primáři MUDr. Fučíkovi a jeho týmu za bezvadnou práci, kterou odvedli. https://www.lexum.cz/tym/detail/martin-fucik

A firmě LEXUM, kteří mi ukázali, že to jde.

https://www.lexum.cz/

1.11.2021

Musím ještě jednou poděkovat firmě LEXUM a hlavně primáři MUDr. Fučíkovi. Stále je to pro mne zázrak.

 

Honza Dohnálek

dohnalek@ictus.cz