Wellness Centrum Svaté Pole 41 263 01 Dobříš     

10 vašich nejdůležitějších práv

1. V České republice je všem pacientům garantována stejná zdravotní péče. Nikde vám nemohou odmítnout stejnou léčbu, která je indikována pro vaši diagnózu a dostávají ji pacienti jinde.

2. Když nerozumíte tomu, co vám sděluje lékař či zdravotnický personál, máte právo ptát se a chtít lepší vysvětlení .

3. Můžete si svobodně zvolit nejen svého praktického lékaře, zubaře či gynekologa, ale také jakéhokoli jiného lékaře, pokud pracuje sám na sebe. Můžete si také zvolit jakékoli poskytovatele zdravotních služeb a konkrétní zdravotnické zařízení (pokud to váš zdravotní stav dovolí), ovšem v takovém případě však zákon o zdravotních službách nedovoluje vybrat si v něm i konkrétního zdravotnického pracovníka. 

4. V případě, že nesouhlasíte s léčbou, můžete ji odmítnout. 

5. Máte právo získat kopii nebo výpis ze své zdravotní dokumentaci a dalších materiálů, které souvisejí s vaším zdravotním stavem. Na totéž má právo zákonný zástupce nezletilých, opatrovník osob s omezenou svéprávností či osoba blízká.

6. Recept vám může vystavit kterýkoli lékař, ale pokud nemá smlouvu s vaší zdravotní pojišťovnou, budete si hradit léčiva sami. Toto neplatí v případě nutné a neodkladné péče, kdy jsou pojišťovny povinny recepty proplatit v plné výši.

7. Nezletilý či osoba s omezenou svéprávností mají právo na to, aby s nimi v nemocnici byl nepřetržitě někdo blízký.

8. Sanita se musí k nemocnému dostat v limitu 20 minut.

9. Máte právo, aby vás lékař předem informoval o tom, kolik stojí nejen zcela nehrazené, ale také částečně hrazené zdravotní služby z veřejného zdravotního pojištění a o tom, jak je budete platit.

10. Máte právo kontrolovat, co bylo hrazeno z vašeho účtu u zdravotní pojišťovny.

Přečtěte si více informací o jednotlivých právěch v záložce  České zdravotnictví a práva pacientů.

 

Přihlášení